Fastighetsägare – MSBs nationella strategi mot bränder

MSBs nationella strategi

MSB har i sin nationella strategi mot bränder identifierat fem åtgärdsområden för att nå nollvisionen om antalet förolyckade i bränder. Dessa fem åtgärdsområden är grundstenar i Tryvas tekniska lösning. Här sammanfattas innebörden av den nationella strategin riktat till dig som fastighetsägare. 

Fastighetsägare har central roll för nollvisionen 

Flerfamiljshus är kraftigt överrepresenterade i bränder och det finns riskgrupper som bör få särskild uppmärksamhet. Forskare och praktiker har tagit fram statistik, metoder och riktlinjer för hur nollvisionen kan uppnås. Dessa riktlinjer består av fem pusselbitar, varav din roll som fastighetsägare är nyckelaktör gällande merparten.

Fyra av MSBs fem åtgärdsområden berör fastighetsägare

Många fastighetsägare lägger över ansvaret för brandsäkerheten till de boende, vilket är ett ansvar som alla boende inte kan axla. Dessa svaga länkar påverkar säkerheten hos dem själva, men även för deras grannar. Fastighetsägaren kan bidra till nollvisionen genom att ta större ansvar för brandsäkerheten och med inriktning på dessa fyra områden.

  1. Identifiera riskgrupper och fastigheter

Statistiken är tydlig om vilka grupper som orsakar flest bränder samt vilka som omkommer i bränder. Exempel på faktorer, som enligt MSBs rapport, bidrar till förhöjd risk för allvarliga bränder är:

  • Äldre personer
  • Rökare
  • Trångboddhet
  • Arbetslöshet 
  • Så kallat ’utsatta områden’
  • Andra former av utanförskap eller missbruk

Som fastighetsägare bör du samverka med socialtjänsten för att identifiera och adressera riskgrupper, inklusive äldre personer med behov av vård i hemmet.

  1. Stärk kunskapen att förebygga och agera vid brand

Skapa metoder för att stärka kunskapen i fastigheterna med riskgrupper. Utgå ifrån att riskgrupperna har behov av särskild riktad kommunikation, exempelvis på hemspråk alternativt genom särskilda övningar. I vissa fall kan det i praktiken vara omöjligt att nå fram till vissa boende, vilket kan vägas upp genom att utveckla förmågan hos grannar, vilka kan agera “brandambassadörer”. 

  1. Öka antalet fungerande brandvarnare

MSB’s mål är att andelen hushåll med fungerande brandvarnare ska vara minst 95%. Denna punkt är enklast att lösa. Med uppkopplade brandvarnare säkerställer du som fastighetsägare att samtliga brandvarnare alltid fungerar.

  1. Verka för att genomföra en första insats med kort responstid

Uppkopplade brandvarnare gör det möjligt för grannar att få snabb information om brand i huset, vilket möjliggör en tidig insats. Genom att utbilda några boende i fastigheten, samt att utrusta dessa med brandsläckare och brandfiltar, kan en första insats ske på ett mycket tidigt och säkert sätt.

Arbetet med innovation sker bakom kulisserna

Den sista pusselbiten i MSBs nationella strategi fokuserar på arbetet bakom brandsäkerhet. Tryva arbetar aktivt med räddningstjänster och forskare för att ta fram konkreta metoder och teknik, vilket gör det enkelt för fastighetsägare och socialtjänster att öka säkerheten för boende. I rapporten från 2020 går det att få mer information om metoder för snabba insatser i socioekonomiskt utsatta områden och uppkopplat brandskydd. 

Enkelt att komma igång

Tryva har teknik, metodik och utbildningsmaterial som gör det enkelt för dig som fastighetsägare att komma igång. Tekniken finns sedan länge implementerad hos fastighetsägare i hela Sverige och passar såväl stora som små fastigheter. Hör av dig så hjälper vi er igång.

Läs mer: Inspireras av Västervik kommun -> 

Safeland Fastighet blir Tryva.

Safeland Fastighet byter namn till Tryva och renodlar verksamheten för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Varumärket Safeland lever vidare till konsumentmarknaden.

Varmt välkommen till Tryva!