FRIBO brandsäkrar trygghetsbostäder med uppkopplade brandvarnare

FRIBO

FRIBO har genom sitt engagemang för äldres säkerhet valt att införa uppkopplade brandvarnare i sina trygghetsbostäder. Den nya tekniken säkerställer att alla brandvarnare alltid fungerar hos alla boende och möjliggör både snabbare upptäckt och första insats vid en eventuell brandincident. ”Vi som fastighetsägare vill ta vårt ansvar och säkerställa att brandskyddet är anpassat för våra äldre hyresgäster”, berättar Kjell-Ove Sethson, VD för FRIBO.

Brandskyddet måste anpassas för den äldre hyresgästen

Sveriges befolkning åldras i snabb takt och allt fler väljer att bo kvar hemma, vilket innebär att det blir allt viktigare att fokusera på brandsäkerhet för äldre. Äldre personer löper större risk att förolyckas i samband med bränder. Det beror på deras sämre förmåga att upptäcka och åtgärda en begynnande brand, samt svårighet att agera och snabbt sätta sig i säkerhet.

Äldre har också utmaningar kopplat till att testa funktionen hos en traditionell brandvarnare, och att ställa sig på en stol högt uppe i taket innebär en stor skaderisk.

”Det sista man vill är att äldre personer ska vara utan fungerande brandskydd eller behöva ställa sig på stolar för att testa sina brandvarnare. Vi som fastighetsägare vill ta vårt ansvar och säkerställa att brandskyddet är anpassat för våra äldre hyresgäster – vilket vi på FRIBO gör med hjälp av uppkopplade brandvarnare från Tryva.”

Kjell-Ove Sethson, VD för FRIBO

Fristad: en serviceort som satsar extra på trygghet för äldre

Fristadbostäder AB (FRIBO) är helägt av Borås Stad och är det kommunala bostadsbolaget i den norra delen av kommunen. Som en del av sin långsiktiga strategi att stärka sina boendes trygghet har man valt att införa uppkopplade brandvarnare i hela sitt bestånd. Men man ser även en äldre befolkning som flyttar in och därmed blir tekniken extra viktig i trygghetsbostäderna.

”Majoriteten av boende är över 65 år i fastigheterna vi installerat Tryvas system i. Vi invigde dessutom nyligen ett helt nytt trygghetsboende för 70+ där lösningen var en självklar del från början. Denna investering kommer att ha en betydande positiv effekt på de äldres liv och säkerhet, något vi är väldigt stolta över.”

Kjell-Ove Sethson, VD för FRIBO.

Uppkopplade brandvarnare med smart larmstyrning

Om en brandvarnare känner av rök eller snabb temperaturstegring så tjuter den som en traditionell brandvarnare, men den skickar också larmet vidare till utvalda mottagare. Exempelvis till boende och grannar, men också till medarbetare eller larmcentral. Larminformationen innehåller exakt platsinformation för var i huset brandvarnaren har aktiverats, vilket möjliggör snabbare upptäckt och första insats. Säkerheten för de boende höjs avsevärt.

Uppkopplad brandvarnare

Systemet säkerställer fungerande brandskydd för alla

Systemet testar automatiskt brandvarnarna för att säkerställa deras funktion. Vid behov av service eller batteribyte informeras fastighetsskötare via appen Tryva. Det innebär att boende inte längre behöver testa sina brandvarnare eller riskera en eventuell fallolycka.

”FRIBO är ett fantastiskt exempel som med införandet av uppkopplade brandvarnare nu avsevärt höjer säkerheten för alla sina hyresgäster. De är verkligen ett föredöme för Sveriges alla Trygghetsboenden.”

Moa Göransdotter, VD, Tryva

Läs mer om FRIBO nedan

Safeland Fastighet blir Tryva.

Safeland Fastighet byter namn till Tryva och renodlar verksamheten för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Varumärket Safeland lever vidare till konsumentmarknaden.

Varmt välkommen till Tryva!