Vanliga frågor

Här svarar vi på era vanligaste frågor om brandskydd.

Brandskydd

Våra boende har vanliga brandvarnare. Räcker inte det?

Statistik visar att ca 20% av lägenheter i flerfamiljshus saknar fungerande brandvarnare. En stor  nackdel med traditionella brandvarnare är också att de inte gör någon nytta om den boende inte är hemma – det tar lång tid innan någon annan i fastigheten eventuellt reagerar på en tjutande brandvarnare.

Idag finns det ny teknik som ger ett mycket tryggare brandskydd. Med uppkopplade brandvarnare kan larm skickas vidare till flera mottagare vilket möjliggör snabb upptäckt och första insats. Dessutom testar uppkopplade brandvarnare sig själva och man kan säkerställa fungerande brandskydd överallt. 

Vad är skillnaden mellan traditionella brandvarnare och uppkopplade brandvarnare?

Det finns flera viktiga skillnader. 

  • Brandupptäckt. När en uppkopplad brandvarnare aktiveras kan man med Tryvas system skicka larm vidare till exempelvis grannar, fastighetssystem eller larmcentral vilket möjliggör snabbare upptäckt och första insats. 
  • Platsinformation & Räddningsarbete. När en uppkopplad brandvarnare aktiveras skickar  Tryvas system larm med information om vart i fastigheten den aktiva brandvarnaren är placerad. Denna information är otroligt viktig i ett skarpt läge – och underlättar släck- och räddningsarbetet avsevärt när räddningstjänst kommer till platsen.   
  • Kontroll och service. Uppkopplade brandvarnare testar sig själva och informerar om de har behov av rengöring, batteribyte – eller om de felaktigt plockats ned.
  • Brandskyddsarbete – underlättar SBA. I Tryvas app ser fastighetsägaren en överblick av samtliga brandvarnare i fastigheten. Därav behövs inte längre tidsödande rondering för kontroller av brandvarnare.
Vad händer när en brandvarnare aktiveras?

När brandvarnaren upptäcker rök, värme eller temperaturstegring börjar den tjuta högt. Om röken inte avtar efter 30 sekunder skickas ett larm genom Tryva appen till exempelvis grannar, förvaltningssystemet eller larmcentral.

I appen visas platsinformation om vart i huset brandvarnaren har aktiverats och larmmottagarna kan samverka med varandra i en chatt i appen för bästa åtgärd. Tack vare larm till flera mottagare kan man spara avgörande minuter i brandutvecklingen.

Går det ofta brandlarm till de boende?

Nej. De smarta sensorerna är utrustade med teknik som känner av ifall rökutvecklingen stannar av, exempelvis om den boende vädrar inom 30 sekunder. Det går dessutom enkelt att trycka på undersidan av brandvarnaren för att stänga av larmet. 

Behöver boende testa sina uppkopplade brandvarnare?

Nej, uppkopplade brandvarnare testar sig själva. Många boende klarar inte heller att testa sina brandvarnare själva,  exempelvis äldre och rörelsehindrade – dessa slipper riskmomentet i att ställa sig på en stol och testa brandvarnaren.

Måste alla boende ha en smartphone för att systemet ska fungera?

Nej, tack vare de uppkopplade brandvarnarna kan alla vara trygga med att samtliga brandvarnare alltid fungerar. Varje fastighet skapar sin egen larmplan och väljer om de boende ska ta emot larm. Självklart väljer också de boende själva om de vill ta emot larm eller inte. Det räcker med att larm skickas vidare till några mottagare för att hela fastigheten ska bli trygg.

Påverkas fastigheten något vid installation av Tryvas system?

Nej. Systemet är trådlöst, det krävs inga ingrepp i fastigheten.

Safeland Fastighet blir Tryva.

Safeland Fastighet byter namn till Tryva och renodlar verksamheten för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Varumärket Safeland lever vidare till konsumentmarknaden.

Varmt välkommen till Tryva!