Vattenskador i kök ökar – nyare vitvaror största boven

vattenskador i kök

De senaste åren har vattenskador i kök ökat och de orsakas framför allt av nyare vitvaror. Det visar statistik från Vattenskaderapporten, som varje år sammanställer försäkringsbolagens statistik. Läs mer om de vanligaste skadeorsakerna och hur man kan minska risken att drabbas. Samt hur du som fastighetsägare eller bostadsrättsförening med uppkopplade vattenlarm snabbt kan upptäcka och åtgärda fukt- och vattenläckor innan de orsakar skada.

Flest vattenskador sker i köket

Enligt rapporten utgjorde totalt 35 205 vattenskador under 2022, varav 35 procent inträffade i köket. Detta bekräftar en pågående trend där köket förblir det mest riskutsatta området för vattenskador i svenska hem. Sett över tid har vattenskador i kök ökat markant från 2017 till 2022, medan vattenskador i bad/dusch har minskat.

Om ett vattenläckage från exempelvis kök även orsakar skador i intilliggande utrymme, räknas skadan ändå till kök.

Skador fördelade per utrymme, 2017–202

Nyare vitvaror bakom majoritet av vattenskador

Flest vattenskador inträffar i köket och orsakas framförallt av nyare vitvaror yngre än 10 år. Anledningarna är dels att köket fått flera vattenanslutna apparater och ofta saknar både golvbrunn och tätskikt, samt att kyl, frys och diskmaskiner orsakar allt fler läckage. Så många som 65 till 70 procent av skadorna orsakas tyvärr av nyare vitvaror där kylskåpet är den största boven. Detta trots att majoriteten, över 85 procent, av de rapporterade skadorna hade tätskikt under diskmaskin, kyl och frys i form av en plastbalja. Ofta installeras dessutom kökets vitvaror till tapp­ och spillvattenledningar av personer utan VVS-­kunskap.

Utrustning som orsakar vattenskada i kök

Så minskar man risken för vattenläcka från kyl & frys

Informera och påminn gärna boende och hyregäster om några enkla åtgärder som att bland annat att följa tillverkarens ventilationstips, använda plastunderlägg för att upptäcka läckage, regelbundet rensa dräneringshål, dra fram vitvarorna för rengöring var sjätte månad, och dammsuga baksidan för att undvika överdriven kompressorbelastning. För mer information, läs hela artikeln här.

Upptäck fukt- och vattenläckor med smarta vattenlarm

De flesta vattenskador går att förebygga och därmed att undvika genom att man upptäcker dem i tid. Detta med hjälp av uppkopplade vattenlarm som är inte större än en tändsticksask, är trådlösa och placeras enkelt under exempelvis diskbänken. Vid fukt- och vattenläckor larmar det direkt vidare till utvalda larmmottagare – exempelvis till boende, fastighetsskötare eller vattenjour. På så sätt går det att upptäcka vattenläckor på ställen där man sällan kollar, eller om ingen är på plats.

Läs mer hur bostadsrättsförening förhindrade vattenskador

Safeland Fastighet blir Tryva.

Safeland Fastighet byter namn till Tryva och renodlar verksamheten för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Varumärket Safeland lever vidare till konsumentmarknaden.

Varmt välkommen till Tryva!