Vinden i flerfamiljshus – tre viktiga brandrisker

Brandrisker på vind

Vindsbränder i flerbostadshus ger ofta stora skador på byggnaden. Orsaken är att en hög andel flerbostadshus inte håller standarden för brandbegränsning på vinden och att brandskyddet är eftersatt.

Tre risker i brandskydd på vind

Omfattande konsekvenser vid vindsbrand är dessvärre sällan ovanligt, då många vindar i svenska flerbostadshus inte håller standarden för brandskydd och brandbegränsning. Det är vanligt att branden sprider sig utanför brandcellen och till närliggande bostäder på under 60 minuter. Problemet är uppmärksammat av myndigheter och räddningstjänst som utökar tillsynen av fastigheters gemensamma utrymmen.

Det finns tre riskfaktorer som påverkar vindens brandskydd

  • Ingen hör brandvarnarens tjutande. Traditionella brandvarnare gör ingen nytta om ingen hör dem tjuta. På en vind, där personer sällan vistas, är chansen liten att någon hör larmet och snabbt kan agera. I många fastigheter är avståndet till vinden dessutom långt. Väggar och skilda våningsplan hindrar spridningen av ljudet från brandvarnaren. En vindsbrand kan därför bli omfattande innan den upptäcks.
  • Byggtekniska brister. En vanlig slutsats i brandutredningar på vind är just brister i det byggnadstekniska brandskyddet. Följderna blir att brandskyddet inte fyller sin funktion att begränsa branden, och taket som ska hålla i 60 minuter klarar sig betydligt kortare. Utredningarna visar att dessa brister är vanligt förekommande i större byggnader. (läs artikel om lärdomar från branden i Gullspång )
  • Brännbart material på vinden. Vindar i flerbostadshus innehåller en stor mängd brännbart material som förekommer i två former. Det ena är förvaring för boende som ofta innefattar möbler, däck och annat brännbart material som spär på elden. Det andra är en stor mängd isolering och annat material som bidrar till en snabb brandspridning över hela vinden. 

Ny teknik möjliggör direkt åtgärd utan byggtekniska ingrepp

Idag finns det ny teknik med uppkopplade brandskyddssystem som möjliggör en snabbare första insats vid brand, även på vinden. Uppkopplade brandvarnare upptäcker brand och kan direkt larma både boende och larmcentral. Ett sådant system underlättar brandskyddsarbetet och ger förutsättningar att upptäcka och släcka en vindsbrand innan den går för långt.

Räddningstjänsten föreslår åtgärder

Räddningstjänsten Enköping-Håbo belyser i sin brandutredning att det bristande brandskyddet går att åtgärda i efterhand, men det är mycket kostsamt. Istället föreslår de två saker. Det ena är att satsa på att sprida information om dessa risker till fastighetsägare och det andra är att sätta krav på fastighetsägarna kring bättre brandskydd.

Safeland Fastighet blir Tryva.

Safeland Fastighet byter namn till Tryva och renodlar verksamheten för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Varumärket Safeland lever vidare till konsumentmarknaden.

Varmt välkommen till Tryva!