Hur många ska behöva dö till följd av brand 2024?

Idag är det den 28 januari. Klockan är 21.10. Jag skriver in 2024 i MSBs databas för statistik om bränder i Sverige. Jag följer sedan länge alla nyheter rörande bränder i vårt land, och jag har en obehaglig känsla av att det redan varit många allvarliga bränder hittills i år. Förra året dog 103 människor till följd av brand i Sverige. Det är fler än året innan. Utvecklingen går åt fel håll.

En dyster statistik inleder året

Det visar sig att jag har rätt. Statistiken på skärmen visar att 14 personer har omkommit till följd av brand under årets första veckor. Fjorton föräldrar, syskon, vänner, partners. Älskade familjemedlemmar. Tillsammans bildar de siffran 14 i statistiken. På 28 dagar.

Jag blir förbannad. Frustrerad. Ledsen. Men inte förvånad.

Höj kraven på brandskydd i flerfamiljshus

I Sverige har vi höga krav på brandskydd i byggnader och verksamheter där det sällan brinner. Men där det brinner allra mest – där flest människor bor och vistas – där överlägset flest människor omkommer varje år – i våra flerfamiljshus – där är Sveriges brandskyddskrav snudd på obefintliga.

Logiskt? Nej. Rimligt? Nej.

En åldrande befolkning innebär nya utmaningar

Statistiken är supertydlig. Dödsbränder sker framförallt i bostäder. Riskutsatta och äldre är kraftigt överrepresenterade. Dessa grupper har begränsad förmåga att upptäcka, agera och utrymma vid en brand. Samtidigt har vi en åldrande befolkning som blir allt fler, detta i kombination med en uttalad kvarboendeprincip inom äldrepolitiken – bäddar för mycket stora utmaningar.

Individanpassad brandskydd

Brandskyddsföreningen efterfrågar offentlig utredning

Brandskyddsföreningen föreslog i november 2023 att regeringen ska tillsätta en offentlig utredning för att ta ett helhetsgrepp om brandskydd för riskutsatta. Mats Björs, generalsekreterare för Brandskyddsföreningen, påpekar mycket riktigt att det är både billigare och enklare att säkerställa en rimlig brandsäkerhet i det egna boendet – än att tillhandahålla en plats i ett särskilt boende

Ansvarsfrågan och teknikens roll

Ansvarsfrågan måste dock utredas en gång för alla. Vem ska ta ansvar för att det finns fungerande brandvarnare i flerfamiljshus? Idag är det Anna-Karin 78 år som förväntas säkerställa brandskyddet i sin lägenhet. Vore det inte bättre om fastighetsägaren tog det ansvaret fullt ut?
Flera allmännyttiga bostadsbolag har redan valt att höja säkerheten för alla sina boende genom att satsa på ny, uppkopplad teknik. Aneby Bostäder, Kindahus, FRIBO – ni är förebilder!

Tänk om år 2024 kan bli året då Sverige med hjälp av ny teknik förändrar statistiken kring dödsbränder för all framtid?

Teknikutvecklingen har gått framåt i rasande fart de senaste åren.
Med teknikens hjälp kan fungerande brandvarnare säkerställas överallt. Dygnet runt. Året om. Bränder kan upptäckas tidigare, och första insats kan ske snabbare. Liv kan räddas.

I Sverige har vi en nollvision: Ingen ska behöva omkomma eller skadas allvarligt på grund av brand. Med dagens lagstiftning blir det målet tyvärr mycket svårt att nå. 

Moa Göransdotter, VD för Tryva
Telefon: 076 026 72 33
Mail: moa.goransdotter@tryva.com

Safeland Fastighet blir Tryva.

Safeland Fastighet byter namn till Tryva och renodlar verksamheten för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Varumärket Safeland lever vidare till konsumentmarknaden.

Varmt välkommen till Tryva!