Vattenskador – ett växande problem som kostar miljarder

Vattenskador


Statistik från den senaste vattenskaderapporten visar att det sker över 100 vattenskador per dag i svenska hem. Hela 33% av alla vattenskador sker i köket, vilket gör köket till det mest skadedrabbade rummet i bostaden. Skadorna kostar miljarder kronor varje år. Nu finns ny teknik för fastighetsägare att använda – och Folksam ställer sig bakom lösningen som kan förebygga en stor andel skador.

Kraftig ökning av vattenskador det senaste året

Vattenskadecentrum har nyligen publicerat sin årliga rapport över vattenskador i svenska bostäder. Rapporten behandlar statistik för över 40 000 anmälningar av vattenskador det senaste året, vilket är en ökning med 40% sedan 2019. En insikt är att var tredje vattenskada sker i köket, något som till stor del ligger bakom den kraftiga ökningen.

Statistik över anmälda vattenskador i olika delar av bostaden. Bilden är hämtad från vattenskaderapporten.

Antalet vattenskador ökar alltså dramatiskt trots att de både är ett mycket kostsamt och mycket vanligt förekommande problem. En trolig förklaring till detta hittar vi i att allt fler arbetar hemifrån som en konsekvens av pandemin, vilket lett till ökat slitage av vitvaror i bostaden. 

Läs mer om statistiken kring vattenskador 2021.

Nya vitvaror står för flest vattenskador

En oroväckande slutsats från rapporten är att de flesta vattenskadorna i köket kommer från läckage orsakat av nya vitvaror, såsom kylskåp och diskmaskiner som inte är äldre än 10 år. Det är ofta små men konstanta vattenläckage på dolda platser som gör vattenskador så allvarliga. En trasig koppling kan droppa långsamt i flera månader innan den upptäcks. På den tiden kan den göra stor skada på bärande delar av huset. Ett smart trådlöst vattenlarm är ett effektivt sätt att få information om läckage i ett tidigt skede.

Vattenskador kostar miljarder varje år

Enligt branschorganisationen Säker Vatten når kostnaderna för vattenskador hisnande nivåer om 10 miljarder kronor per år, kostnader som dessutom stadigt ökar.

Vattenskador kostar miljarder kronor varje år.

Upptäck vattenskador innan de skadar

De flesta vattenskador går att förebygga och därmed att undvika genom att man upptäcker dem i tid. Smarta vattenlarm upptäcker fukt och en begynnande vattenläcka i ett tidigt skede. När ett vattenlarm upptäcker fukt larmar det direkt vidare till utvalda larmmottagare – exempelvis till fastighetsskötare – med information om vart läckan inträffat någonstans. Vattenlarmen är inte större än en tändsticksask och kräver varken installation eller något ingrepp i fastigheten. Den nya tekniken kan förebygga vattenskador och spara miljoner kronor i skadeåtgärder.

-> Läs artikeln HSB-föreningen som upptäckte flera vattenskador inom på en månad.

Safeland Fastighet blir Tryva.

Safeland Fastighet byter namn till Tryva och renodlar verksamheten för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Varumärket Safeland lever vidare till konsumentmarknaden.

Varmt välkommen till Tryva!